close
12

A-ferin Ped. 100 ML Şurup Endikasyonları,
Ağrı, ateş, hapşırma, burun ve sinüslerde konjesyon ve dolgunluk hissi, burun akıntısı, grip, soğuk algınlığı, sinüzit ve nazofarenjit gibi durumların semptomatik tedavisinde kullanılır.

A-ferin Ped. 100 ML Şurup Kontrendikasyonları,
Bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Psödoefedrin ağır hipertansiyonu ve ağır koroner arter hastalığı alan hastalarda kontrendikedir. MAO inhibitörleri kullanan veya 2 hafta içinde kullanmış olan hastalarda A-ferinâ Hot kullanılmamalıdır. Bir antibakteriyel ajan olan furazolidon belirgin MAO inhibisyonu yaptığından, A-ferinâ Hot ile birlikte kullanılmamalıdır.

A-ferin Ped. 100 ML Şurup Uyarılar Önlemler,
Parasetamol ile psikolojik bağımlılık oluşabilmekle birlikte, uzun dönem kullanımdan sonra bile tolerans ve fiziksel bağımlılık gelişmez.

Özellikle uzun süre yüksek dozlarda verilen parasetamol, oral antikoagulanlarla birlikte kullanılırsa, oral antikoagulanların etkisi artabilir. Bu durumda hastanın yakından izlenmesi önerilmektedir.

Sürekli ve fazla miktarda alkol alımı parasetamol hepatotoksisitesi riskini artırdığından, alkolik hastalarda parasetamol ile tedavi uygulanmamalı ya da bu hastalara alkol kullanımından kaçınmaları önerilmelidir.

Geriatrik hastalar sempatomimetik aminlerin etkilerine özellikle duyarlıdır. Yüksek dozda sempatomimetik amin kullanımı 60 yaş ve üzerindeki hastalarda halüsinasyon, merkezi sinir sistemi depresyonu, nöbetler ve ölüme neden olabilir.

60 yaş üzerindeki hastalarda, hipertansiyonu, hipertiroidizmi, diabetes mellitusu, kardiyovasküler hastalığı, iskemik kalp hastalığı, glokomu veya prostat hipertrofisi (hiperplazisi) olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süre kullanımdan kaçınılmalıdır. 5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

A-ferinâ Hot antihipertansif ajanlar ve diğer sempatomimetik ajanlar kullanmakta olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

A-ferinâ Hot karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalı ve 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Ayrıca, doktor tavsiyesi olmadan 39.5°C’den fazla ateşi olanlarda, 3 günden uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateşi olan vakalarda kullanılmamalıdır.

A-ferin Ped. 100 ML Şurup Yan Etkileri,
Makülopapüler döküntü ve ürtiker gibi dermatolojik reaksiyonlar bildirilmiştir ve larengial ödem, anjioödem ve anafilaktik reaksiyonlar gibi duyarlılık reaksiyonları nadiren ortaya çıkabilir. P-aminofenol türevlerinin, özellikle uzun süre ve yüksek doz kullanımıyla trombositopeni, lökopeni ve pansitopeni bildirilmiştir. Parasetamol kullanımıyla ilişkili olarak nötropeni ve trombositopenik purpura ve nadiren agranülositoz rapor edilmiştir.

Aşırı dozda ve uzun süre kullanımına bağlı olarak hepatotoksik ve nefrotoksik etkiler bildirilmiştir.

Psödoefedrin, özellikle sempatomimetik ilaçların etkilerine duyarlı olan hastalarda hafif merkezi sinir sistemi stimülasyonuna neden olabilir. Sinirlilik, huzursuzluk, sersemlik hali, halsizlik ve uykusuzluk görülebilir. Başağrısı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Yüksek dozlarda bulantı ve/veya kusmaya neden olabilir. Ek olarak, sempatomimetik ilaçların olası yan etkileri olan korku, anksiyete, halüsinasyonlar, nöbetler, solgunluk, nefes alma güçlüğü, disüri, tremor ve kardiyovasküler kollaps göz önünde bulundurulmalıdır.

Psödoefedrin normotansif hastalarda kan basıncını ihmal edilebilir oranda etkiler ancak ilaç hipertansif hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Psödoefedrin özellikle yüksek dozlarda veya sempatomimetik ilaçların miyokardiyal etkilerine duyarlı olan hastalarda kullanıldığında, kalp kasının uyarılabilirliğini artırabilir ve ventriküler ritmi bozabilir. Taşikardi ve palpitasyon ortaya çıkabilir.

A-ferin Ped. 100 ML Şurup Dozu Kullanma,
Bir poşet A-ferinâ Hot bir bardak sıcak suda karıştırılarak eritilir ve sıcak içilir.

Yetişkinler: Günde 3 kez 1 poşet önerilir. Günde 4 poşetten fazla alınmamalıdır.

DOZAŞIMI VE TEDAVİSİ:

Yüksek dozda parasetamol hastalarda hepatik toksisiteye neden olabilir. Yetişkin ve adolesanlarda (³12 yaş) 8 saat veya daha kısa bir süre içinde 7.5 g ila 10 g ya da daha fazla dozda parasetamol uygulaması sonucunda hepototoksisite ortaya çıkabilir. Ölüm sık görülmez (tedavi görmeyen vakaların %3-4′ü) ve 15 g’ın altındaki dozlarla ölüm nadiren rapor edilmiştir. Çocuklarda (<12 yaş) 150 mg/kg’ın altındaki dozlarla hepatotoksisite ortaya çıkmaz. Potansiyel olarak hepatotoksik olabilecek aşırı doz alımından sonra erken dönemde bulantı, kusma, diaforez ve genel halsizlik hali ortaya çıkar. Hepatik toksisiteye ait klinik ve laboratuar bulguları aşırı doz alımından sonra 48-72 saate kadar ortaya çıkmayabilir. Yetişkin ve çocuklarda, ne kadar parasetamol aldığını bilmeyen veya ne zaman aldığı şüpheli olan vakalarda plazma parasetamol seviyesi belirlenmeli ve bu hastalara N-asetilsistein tedavisi uygulanmalıdır. N-asetilsistein tedavisine başlanmadan önce plazma parasetamol seviyesi sonuçları beklenmemelidir. Plazma parasetamol değeri mümkün olan en erken zamanda belirlenmeli ancak aşırı dozaj alınımdan en az 4 saat sonra tetkik yapılmalıdır. Ayrıca, mide içeriği boşaltılmalı ve karaciğer fonksiyon testleri başlangıçta tespit edilmeli ve 24 saatlik aralarla tekrarlanmalıdır.

Aşırı dozaj alındığında hemen en yakın sağlık kuruluşuna veya Zehir Danışma Merkezi’ne başvurulmalıdır