close
29

Eritema multiforme nedir?
Eritema multiforme (EM) zaman zaman tekrar eden kısa süren bir hastalıktır. Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde döküntüsü vardır.

EM kaç şekilde görülür?

Eritema multiforme minör
Kollar,eller,diz ve ayakta hedef tahtası şeklinde kırmızı ve pembe halkalardan oluşan döküntü görülür. Bazen dudaklarda da su kabarcıkları ve yaralar bulunur. Hastalık bir kaç gün veya haftada iyileşir.

Eritema multiforme major
Nadir rastlanan bu formada ağız, gözler ve cinsel bölge kırmızıdır ve su kabarcıkları ve yaralarla kaplıdır. Genellikle hastalar yüksek ateş nedeniyle kendilerini kötü hissederler. Yemek ymek ve içmekte zorluk çekerler. Bu durum bazen Stevens Johnson sendromu olarak adlandırılır ve hastanede yatarak tedavi olmayı gerektirir.

Toksik epidermal nekrolisis (TEN)
TEN ciddi bir hastalıktır, fakat nadiren görülür. Hastaların genel durumu kötüdür. Vücut derisi geniş alanlar şeklinde çarşaf gibi soyulur. Görüntüsü şiddetli yanıklara çok benzer. TEN sıklıkla ilaçlara karşı gelişen bir allerjik reaksiyon olarak görülür ve hastanın bu tabloya neden olan ilaçları kesinlikle kullanmaması gerekir.

EM’nin nedeni nedir?
EM’ nin nedeni çoğunlukla saptanamaz. Olası nedenler aşağıda sınıflanmıştır:

1.Viral infeksiyonlar(özellikle uçuk)
2.Mikoplazma pnömonia infeksiyonu(bir çeşit akciğer infeksiyonu)
3.İlaçlar
4.Aşılama

Hastalığa nasıl tanı konulur?

Hastalığın tanısı genelde muayene ile konulur, fakat bazen küçük bir biyopsi almak gerekebilir. Bazen kan tahlilleri yapmak gerekebilir.

Hastalık nasıl tedavi edilir?

Tedavi şekilleri değişkendir. Olguların bir çoğunda spesifik tedavi gerekli değildir. Kortizonlu kremler ve tabletler, şiddetli olgularda siklosporin kullanılabilir. Eğer ikincil olarak enfeksiyon yerleşmişse antibiyotik tedavisi verilir. Eğer uçuk var ise virüse karşı etkili olan asiklovir denen ilaç kullanılır. Islak kompresler şeklinde pansuman yapılır.
Ağrı kesici içeren gargaralar ağız içinde döküntü olduğunda kullanılır. Olguların çoğu tamamı ile iyileşir. Yaralar iyileştikten sonra bir kaç ay koyu renkli lekeler kalabilir. Özellikle uçuk sonrası görülenler tekrar etmeye eğilim gösterir. Eğer uçuk bir yıl içinde sıklıkla geçiriliyorsa virüsten korunmak amacıyla asiklovir tedavisi kullanılır.

_____________________________________________________________________________________

What is erythema multiforme?
Erythema multiforme (EM) are repeated from time to time short is a disease. Other areas of the body in the mouth and rashes are in the form of water collection.

EM can be seen in how many ways?

Erythema multiforme minor
Arms, hands, knees and feet in the form of a target plate of red and pink ring is created on the rash. Blisters and sores of the lips, sometimes the water is. Disease in a few days or weeks will recover.

Erythema multiforme major
Rare in this form in the mouth, eyes and genital blisters and red and water is covered with wounds. Patients usually feel ill themselves because of high fever. Meals and internal difficulty of ymek. This is sometimes referred to as Stevens-Johnson syndrome and requires a hospital to be treated.Toxic epidermal nekrolisis (TEN)
TEN is a serious disease, but is rarely seen. Overall condition of the patients is poor. In the form of large areas of the body skin is peeled as a sheet. Image is very similar to severe burns. Developing drugs against TEN often is seen as an allergic reaction, and this table is causing the patient’s medication should never used.

What causes EM’nin?
EM ‘s often not detectable cause. Possible causes are classified as follows:

1.Viral infections (particularly herpes)
2.Mikoplazma pnömonia infection (a kind of lung infection)
3.İlaçlar
4.Aşılama

How is the disease diagnosed?

Diagnosis of the disease is usually diagnosed by examination, but sometimes take a small biopsy may be necessary. Sometimes you may need to carry out blood tests.How is it treated?

Treatment modalities is variable. Specific treatment is not necessary in most of the cases. Tablets Cortisone Cream and, in severe cases, cyclosporine may be used. As secondary infections with antibiotics if treatment is given has settled. If there is effective against the herpes virus drug called acyclovir is used. Dressings are made in the form of wet compresses.
Debris containing painkillers are used in the mouth gargles. Most of the patients will recover completely. Wounds a few months dark stains better Once you’ve accepted. Tend to repeat after herpes viewed objects in particular shows. If within one year often had herpes virus to protect them from being used for purposes acyclovir treatment.