close
30

Granuloma Annulare nedir? 
Granuloma annulare derinden kabarık, halka şeklinde. tek veya grup olma eğilimi gösteren bir döküntü ile kendini gösteren bir cilt hastalığıdır. Özellikle çocuklar ve genç erişkinlerde görülmekle birlikte, her yaş grubunda görülebilir. Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla rastlanır.
Granuloma annulare nasıl görünür? 
Granuloma annulare inci beyazı, deri renginde, kırmızı veya mor renkte olabilir. Sıklıkla bir bölgede yerleşir, fakat bazen tüm vücutta da yaygın döküntü olabilir. Sık olarak el ve ayak sırtında ve el ve ayak bileğinde görülür. Granuloma annulare de yuvarlak, sert, pürüzsüz kabarıklıklar, ortası soluk bir halka şeklini alırlar. Genellikle üzerinde kaşıntı ve soyulma yoktur, bu yüzden çoğu zaman gözden kaçarlar.

Granuloma annularenin sebebi nedir?
Granuloma annularenin sebebi bilinmemektedir. Bunun bağışıklık sisteminin bir reaksiyonu olduğu düşünülmektedir. Şeker hastalığı ile ilişkili olup olmadığı halen araştırılmaktadır. Bu hastalıkla birlikte olan bir iç organ hastalığı yoktur. Fakat Dermatoloji uzmanınız ilişkili olabileceği bazı hastalıklarla ilgili kan tahlilleri isteyebilir. Genellikle hastalık bir rahatsızlığa neden olmaz.

Granuloma annulareye benzeyen diğer hastalıklar nelerdir?
Sıklıkla mantar enfeksiyonu ile karışır. Bazen sinek ısırığı şeklinde lezyonlar olabilir. Bu nedenle bu tip döküntü olduğunda muhakkak bir Dermatoloji uzmanı tanı koymalıdır.

Dermatoloji Uzmanları granuloma annulareyi nasıl tanır?
Bazen hastalığın tanısı muayene ile rahatlıkla konulabilirken, bazen de tanıyı koymak için biyopsi almak gerekebilir.

Granuloma annulare nasıl tedavi edilir?
Hastalık herhangi bir rahatsızlık vermediğinden tedavi ihtiyacı olmayabilir. Hastalık bir kaç ayda kendiliğinden kaybolur. Bazen de yıllarca sürebilir.

Bununla beraber çok sayıda yerde hastalık var ise kozmetik olarak rahatsız edici olabilir. Bir çok tedavi olasılığı vardır. Dermatoloji uzmanının tavsiye edeceği kortizonlu kremler kullanılabilir veya doktor tarafından kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Kortizonlu kremlerin yan etkileri bulunabildiğinden doktorun tavsiyelerine uyulmalıdır.

PUVA özel bir ultraviyole ışık tedavisidir. Hastalık çok yaygın olduğunda bu tedavi yöntemi dermatoloji uzmanının kontrolünde uygulanabilir. PUVAnın en sık yan etkisi güneş yanığı tarzında yanıklardır. Bazen ağızdan tedaviler verilebilir. Uygun tedavi kararını Dermatoloji uzmanları verir.

______________________________________________________________________________________

What is Granuloma Annulare?
Granuloma Annulare deeply swollen, ring-shaped. tend to be single or group shows itself with a rash is a skin disease. Especially with children and young adults seen in, can be seen in all age groups. 2 times more common in women than men are.

Granuloma Annulare look like?
Granuloma Annulare pearly white, skin-colored, red or purple color may be. Placed in an area often, but sometimes the whole body rash that may be common. Frequently in the hands and feet and wrists and ankles are seen in the back. Granuloma Annulare in a round, hard, smooth puff, medium takes the form of a ring are dimmed. Usually there is no on the itching and peeling, so are often overlooked.What causes granuloma annularenin?
Granuloma annularenin reason is unknown. This is thought to be a reaction of the immune system. Whether associated with diabetes is still under investigation. With this disease is not an internal organ disease. However, some diseases may be associated with you about Dermatology Specialists may request blood tests. Usually the disease does not cause discomfort.

What are other diseases like granuloma annulareye?
Is often confused with fungal infections. Sometimes the lesions may be in the form of insect bites. Therefore, this type of rash is a dermatology specialist diagnosis should surely.

Dermatology Specialists how annulareyi TANIR granuloma?
Be easily diagnosed with the disease sometimes examination, and sometimes to take a biopsy may be necessary to put the diagnosis.

Granuloma Annulare how is it treated?
Disease may not be any need for treatment does not inconvenience. A few months the disease spontaneously disappears. Sometimes it may take years.

However many there are and where the disease may be uncomfortable as cosmetic. There are many treatment possibilities. Dermatology specialist advice would be available Cortisone cream or cortisone injections can be made by a doctor. Cortisone creams have side effects, it can be complied with the advice of a doctor.

PUVA is a special ultraviolet light therapy. This disease is very common treatment method can be applied in the control of dermatology specialists. The most common side effects of the sun PUVA burns are burns in the style. Treatments can be given by mouth sometimes. Dermatology Specialists provide the appropriate treatment decision.